Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή στις μεταλλικές κατασκευές. Δομικός χάλυβας. Βασικές αρχές σχεδιασμού κατά Ευρωκώδικα 3. Ταξινόμηση διατομών. Αντοχή διατομών σε εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, κάμψη, στρέψη. Αντοχή διατομών σε συνδυαστική καταπόνηση. Τελικά κριτήρια αντοχής διατομών. Καμπτικός, στρεπτικός και καμπτοστρεπτικός λυγισμός. Πλευρικός λυγισμός και πλευρικές αντιστηρίξεις. Διατμητικός λυγισμός υψίκορμων με λεπτό πάχος κορμού διατομών, τοπικά φαινόμενα αστάθειας. Αντοχή μελών σε συνδυαστικά φαινόμενα αστάθειας. Τελικά κριτήρια σχεδιασμού μελών. Εισαγωγή στις συνδέσεις και στα μέσα σύνδεσης. Μόρφωση και υπολογισμός αντοχής απλών κοχλιωτών και συγκολλητών συνδέσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμό Μεταλλικών Στοιχείων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών