Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός και Κατασκευή Οδών| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά του οδηγού, του οχήματος και της οδού. Κατηγορίες οδών, προδιαγραφές, ταχύτητες, κινηματική οχημάτων και γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού. Σχεδιασμός οδού, οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη, οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διατομές οδού. Μήκος ορατότητας για προσπέραση και στάση. Επιφανειακή αποστράγγιση. Δημιουργία επιφανειών οδού, εκσκαφές και επιχώσεις. Χωματισμοί: Διατομές, κινήσεις και διανομή χωματισμών, διάγραμμα Bruckner.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμό και Κατασκευή Οδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών