Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνάφεια σκυροδέματος και ράβδων οπλισμού. Αγκυρώσεις και ενώσεις ράβδων. Σχεδιασμός στοιχείων με βάση την οριακή κατάσταση αστοχίας σε στρέψη και σε συνδυασμό κάμψης – τέμνουσας – στρέψης. Πλάκες: Σχεδιασμός και κατασκευαστική διαμόρφωση πλακών συμπαγών ή με νευρώσεις. Διαστασιολόγηση στοιχείων για συγκεντρωμένα φορτία με βάση την οριακή κατάσταση αστοχίας σε διάτρηση. Διαστασιολόγηση / κατασκευαστική διαμόρφωση τοιχωμάτων οικοδομικών έργων για σεισμικές δράσεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμό Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών