Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 28-09-2023

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 30-06-2023

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 28-09-2022

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 04-07-2022

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 18-02-2022

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 8-07-2021

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 2-10-2020

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 30-6-2020

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 9-2019

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | Διαγώνισμα 6-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

To μάθημα της Μηχανικής ΙV έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της δυναμικής στερεών σωμάτων και γενικότερων μηχανικών συστημάτων και τη θεμελίωση των εννοιών και μεθόδων της αναλυτικής δυναμικής.

Το μάθημα αποτελείται από δύο αλληλένδετα μέρη που συνδυάζουν τον εφαρμοσμένο προσανατολισμό με την θεωρητική βάση της δυναμικής:

Το μέρος του μαθήματος που περιγράφεται ως Κινηματική και Διανυσματική Δυναμική αφορά στη γεωμετρία της κίνησης και στην σχέση της με τις δυνάμεις που την προκαλούν. Η περιγραφή της Διανυσματικής Δυναμικής είναι Νευτώνεια και παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης, ανάλυσης και σχεδίασης μηχανισμών με τεχνολογικές εφαρμογές στην μηχανολογία και την ρομποτική (Engineering Dynamics).

Το μέρος της Αναλυτικής Δυναμικής αφορά στη θεωρητική θεμελίωση της δυναμικής μηχανικών και άλλων συστημάτων με βάση μεταβολικές αρχές και την περιγραφή της κατά Lagrange και Hamilton. Η περιγραφή αυτή διευκολύνει την ανάλυση σύνθετων συστημάτων, αποτελεί τη βάση για την ποιοτική μελέτη της δυναμικής πολυπλοκότητας (complexity) και παρέχει έννοιες και μεθόδους για την περιγραφή πολλών φυσικών θεωριών. 


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική ΙV (Κινηματική και Δυναμική) της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.