Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ

Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) | Διαγώνισμα 14-06-2021

Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) | Διαγώνισμα 24-02-2021

Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) | Διαγώνισμα 05-10-2020

Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) | Διαγώνισμα 07-2020

Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) | Διαγώνισμα 06-07-2018

Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) | Διαγώνισμα 17-03-2017

Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) | Διαγώνισμα 29-09-2016

Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) | Διαγώνισμα 22-02-2016


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) | ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Κινηματική του στερεού: Μετατοπίσεις – Περιστροφές – Επαλληλίες μετατοπίσεων – Κινηματικά μεγέθη – Βαθμοί ελευθερίας – Σύνδεσμοι – Γενική κίνηση στερεού στο χώρο – Στρεφόμενα πλαίσια. Δυναμική του στερεού: Συστήματα υλικών σημείων (Αρχές που διέπουν την κίνηση – Θεωρήματα διατηρήσεως). Στερεό (Ροπές αδρανείας – Αρχές που διέπουν την κίνηση – Θεωρήματα διατηρήσεως – Εξισώσεις Euler).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) της ΣΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.