Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι | Διαγώνισμα 06-02-2020

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι | Διαγώνισμα 03-09-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΑΔΑ

Αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο. Ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρική δύναμη, πεδίο ηλεκτρικών δυνάμεων, ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Δυναμικό και διαφορά δυναμικού, νόμος τάσεων Kirchhoff (2ος κανόνας). Διηλεκτρική μετατόπιση, πόλωση, ηλεκτρική ροή. Πυκνωτής και χωρητικότητα. Ενεργειακή ερμηνεία της χωρητικότητας., διηλεκτρική αντοχή. Η πυκνότητα έντασης και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, είδη αγωγής ρεύματος, η διαφορά πραγματικής και συμβατικής φοράς ρεύματος. Νόμος διατήρησης του φορτίου – σύνδεση με νόμο εντάσεων Kirchhoff (1ος κανόνας). Νόμος του Ohm (γενικευμένος και κλασικός) και ωμική αντίσταση, γενικός προσδιορισμός ωμικής αντίστασης, θερμικές απώλειες ενέργειας σε ωμική αντίσταση. Ενεργειακή ερμηνεία της ωμικής αντίστασης. Μη ωμικές αντιστάσεις. Αγωγοί, ημιαγωγοί και μονωτές. Μαγνητισμός, ένταση μαγνητικού πεδίου, μαγνητική επαγωγή, δύναμη Lorentz, δύναμη Laplace, μαγνητική ροή, μαγνητεγερτική δύναμη, νόμος του Ampere. Πηνίο, πεπλεγμένη ροή, αυτεπαγωγή, επαγωγή και αλληλεπαγωγή (αμοιβαία επαγωγή), νόμος του Faraday και κανόνας του Lenz. Ενεργειακή ερμηνεία της επαγωγής. Δύναμη και ενέργεια μαγνητικού πεδίου. Αρχή παραγωγής ηλεκτρικής τάσης από περιστρεφόμενο πλαίσιο. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Ηλεκτρικά στοιχεία, εξαρτήματα και πηγές τάσης και ρεύματος. Βασικοί νόμοι των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, νόμοι Kirchhoff, γενικευμένος νόμος του Ohm, τύπος ισχύος και πεδίο ορισμού τους. Παραδείγματα και εφαρμογές. Τοπολογικές έννοιες, θεωρήματα Thévenin και Norton και εφαρμογές. Συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων με dc πηγές. Μέθοδος βρόχων – παραδείγματα. Μέθοδος κόμβων – παραδείγματα. Επαλληλία και εφαρμογές στο συνεχές ρεύμα. Προσαρμογή φορτίου και μέγιστη μεταφορά ισχύος. Θεώρημα Millman και εφαρμογές. Θεώρημα Kennelly και εφαρμογές. Μεταβατική απόκριση συστημάτων, σταθερά χρόνου, κυκλώματα μίας σταθεράς χρόνου με dc πηγές, μεταβατικό φαινόμενο και μόνιμη απόκριση, επίλυση ολοκληρωμένων προβλημάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.