Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Μαθηματική Ανάλυση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ

Μαθηματική Ανάλυση | Διαγώνισμα 01-02-2021


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Ανάλυση | Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αριθμητικές Σειρές. Παράγωγος και διαφορικό συναρτήσεως μιας μεταβλητής. Ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα, μέθοδοι υπολογισμού και εφαρμογές. Ανάπτυξη συναρτήσεως σε σειρά Taylor. Χαρακτηριστικά αναπτύγματα και εφαρμογές. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος, διαφορικό, παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης. Τύπος Taylor, πεπλεγμένες συναρτήσεις. Ακρότατα Συναρτήσεων. Ολοκληρωτικός λογισμός (διπλά, τριπλά, επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα) εφαρμογές. Διανυσματική ανάλυσης (θεωρία πεδίων, βασική διανυσματική ανάλυση, εφαρμογές).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μαθηματική Ανάλυση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.