Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Φυσική ΙΙ της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ

Φυσική ΙΙ | Διαγώνισμα 02-2021


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός & Οπτική) | Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Ηλεκτρικό πεδίο, Ηλεκτροστατικά πεδία στο κενό (N. Coulomb, N. Gauss, Δυναμικό), Ηλεκτροστατικά πεδία στην ύλη (παρουσία αγωγών, παρουσία μονωτών, ηλεκτρικά δίπολα), μαγνητικό πεδίο,, μαγνητοστατικά πεδία (N. Biot – Savart, N. Ampere), μαγνητικά δίπολα, χρονομεταβαλόμενο Η/Μ πεδίο, αλληλεπίδραση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Εξισώσεις του Maxwell και Η/Μ κύματα. Γεωμετρική οπτική: ανάκλαση, διάθλαση, κάτοπτρα, πρίσματα, φακοί, οπτικά όργανα (μάτι, φωτογραφική μηχανή, τηλεσκόπια, διακριτική ικανότητα οπτικών οργάνων). Πηγές φωτός και ανιχνευτές οπτικής ακτινοβολίας (ραδιομετρία και φωτομετρία, μέλαν σώμα, φωτοδίοδοι εκπομπής, ανιχνευτές). Κυματική οπτική: διασκεδασμός, διάθλαση, ανάκλαση, πόλωση, υπέρθεση, συμβολή, περίθλαση, συμφωνία κυμάτων. Συμβολομετρία, συμβολομετρικές τεχνικές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα σημεία του μαθήματος. Είναι σε θέση να κατανοήσει εφαρμογές στους συγκεκριμένους τομείς. Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που αποκόμισε για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία , να αναλύει και να υπολογίζει. Γνωρίζει το εργαστηριακό περιβάλλον και να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός & Οπτική) της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.