Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στη Βελτιστοποίηση της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Βελτιστοποίηση | Διαγώνισμα 9-2017

Βελτιστοποίηση | Διαγώνισμα 9-2016


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βελτιστοποίηση | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Κυρτά σύνολα και κυρτές συναρτήσεις. Παράγωγοι Fréchet και κατά κατεύθυνση. Ακρότατα. Θεωρήματα ύπαρξης και μοναδικότητας. Βασικές αναγκαίες και ικανές συνθήκες βελτιστότητας. Θεωρήματα πολλαπλασιαστών Lagrange και Kuhn-Tucker-Lagrange. Τετραγωνικές συναρτήσεις. Μέθοδοι Ελαχίστων Τετραγώνων και εφαρμογές. Μέθοδοι Χρυσής Τομής, Κλίσης, Συζυγών Κλίσεων, Newton, Frank-Wolfe, Προβεβλημένης Κλίσης, Ποινών, Κλίσης-Ποινών. Εφαρμογές στο Βέλτιστο Έλεγχο.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Βελτιστοποίση της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.