Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στις Στοχαστικές Διαδικασίες της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Στοχαστικές Διαδικασίες | Διαγώνισμα 6-2019

Στοχαστικές Διαδικασίες | Διαγώνισμα 2-2019

Στοχαστικές Διαδικασίες | Διαγώνισμα 04-06-2018


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοχαστικές Διαδικασίες | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Γεννήτριες πιθανοτήτων, ροπογεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Ανέλιξη Poisson. Ουρές αναμονής και μοντέλο εξυπηρέτησης M/G/1. Σύνθετη ανέλιξη Poisson. Ανανεωτική Θεωρία. Οριακά θεωρήματα και εξίσωση του Wald. Συμμετρικός τυχαίος περίπατος και νόμοι Arc Sine. Αλυσίδες Markov. Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov. Το μοντέλο διάχυσης Ehrenfest. Ταξινόμηση καταστάσεων. Ιδιότητες κλάσεων. Κατανομή ισορροπίας και οριακά θεωρήματα. Μαρκοβιανές αλυσίδες σε συνεχή χρόνο. Κλαδωτές ανελίξεις. Ημιμαρκοβιανές ανελίξεις. Πληθυσμιακές ανελίξεις. Τυχαίος περίπατος. Το πρόβλημα της καταστροφής του παίκτη. Εφαρμογές σε συστήματα εξυπηρέτησης και ασφαλίσεων. Martingales και θεωρήματα σύγκλισης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Στοχαστικές Διαδικασίες της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.