Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στη Στατιστική Φυσική της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Στατιστική Φυσική| Διαγώνισμα 14-06-2021

Στατιστική Φυσική| Διαγώνισμα 2-2015

Στατιστική Φυσική| Διαγώνισμα 9-2017

Στατιστική Φυσική| Διαγώνισμα 1-2017

Στατιστική Φυσική| Διαγώνισμα 1-2016


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατιστική Φυσική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή στη θεωρία της πληροφορίας – Στατιστική Εντροπία.

Προσπελάσιμες καταστάσεις – Θεώρημα Liouville – Κλασσικά και Κβαντικά Φυσικά Συστήματα

Τελεστές Πυκνότητας – Κλασσικά και Κβαντικά Συστήματα

Αξίωμα Boltzmann-Gibbs, Κατανομές Ισορροπίας

Κανονικά Σύνολα (Μικροκανονικό, Κανονικό, Μεγαλοκανονικό, Ισοβαρικό-Ισοθερμικό)

Εργο και Θερμότητα – Ταυτοποίηση Θερμοδυναμικής και Στατιστικής Εντροπίας – Θερμοδυναμικά Δυναμικά στα Κανονικά Σύνολα

Κβαντικά Αέρια Ταυτόσημων σωματιδίων – Δεύτερη Κβάντωση – Κατανομές Fermi Dirac και Bose Einstein.

Μεταβάσεις Φάσεων – Παράμετρος Τάξης – Προσέγγιση Μέσου Πεδίου

Στοιχεία Στατιστικής Φυσικής Εκτός Ισορροπίας- Φαινόμενα Μεταφοράς – Εξίσωση Boltzmann


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατιστική Φυσική της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.