Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 2-2018_A

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 24-5-2018

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 9-2018_A

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 30-8-2017

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 8-2-2017

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 31-8-2016

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 26-1-2016_Β

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 26-1-2016_Α

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 9-2015

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 2-2015_Β

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 2-2015_Α

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 1-2-2013

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 23-2-2012

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | Διαγώνισμα 5-10-2012


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγικές Έννοιες: Oρισμοί, Έννοια λύσης και γεωμετρικά χαρακτηριστικά.Προβλήματα αρχικών-συνοριακών τιμών. Καλά τοποθετημένα προβλήματα. Διαφορικές εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών,γραμμικές, ομογενείς, ακριβείς, Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: Riccati, Lagrange, Clairaut. Ποιοτική θεωρία: Υπαρξη και μοναδικότητα λύσης. Θεωρήματα Picard, Peano. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις: Γενική θεωρία. Γραμμική ανεξαρτησία. Ορίζουσα Wronski. Ομογενείς εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Μέθοδος μεταβολής των παραμέτρων (Lagrange). Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών. Εξίσωση Euler. Επίλυση με σειρές: Δυναμοσειρές. Λύση σε ομαλό σημείο. Εξίσωση Legendre. Λύση σε κανονικό ανώμαλο σημείο. Θεωρία Frobenius. Eξισώσεις Βessel. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων: Εισαγωγή, επίλυση με απαλοιφή. Γενική θεωρία. Συστήματα με σταθερούς συντελεστές, ομογενή και μη ομογενή. Μετασχηματισμός Laplace: Ορισμός. Ιδιότητες. Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace. Εφαρμογές. Συνάρτηση Heaviside. Συνάρτηση δέλτα του Dirac. Συνέλιξη. Χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.