Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στις Πιθανότητες της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Πιθανότητες | Διαγώνισμα 11-6-2020

Πιθανότητες | Διαγώνισμα 12-2-2020

Πιθανότητες | Διαγώνισμα 2-2019

Πιθανότητες | Διαγώνισμα 9-2018

Πιθανότητες | Διαγώνισμα 2-2018

Πιθανότητες | Διαγώνισμα 26-9-2017

Πιθανότητες | Διαγώνισμα 14-2-2016


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πιθανότητες | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Η έννοια της πιθανότητας: Χώροι πιθανοτήτων. Μονότονες ακολουθίες ενδεχομένων. 1ο Λήμμα Borel-Cantelli. Ανεξαρτησία και 2ο Λήμμα Borel-Cantelli. Δεσμευμένη πιθανότητα και Θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας τ.μ. Ειδικές κατανομές τ.μ. Διωνυμική,Αρνητική Διωνυμική, Poisson, Ομοιόμορφη, Γάμμα και Κανονική κατανομή. Πολυδιάστατες Κατανομές Πολυωνυμική και πολυμεταβλητή Κανονική κατανομή.
Παράμετροι κατανομών: Μέση τιμή, Διασπορά, Συνδιασπορά και πίνακας Διασποράς. Δεσμευμένη μέση τιμή. Κατανομή συναρτήσεων τ.μ. Ροπογεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις τ.μ. Συγκλίσεις ακολουθιών τ.μ. Νόμοι των μεγάλων αριθμών. Οριακά Θεωρήματα και εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Πιθανότητες της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.