Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης | Διαγώνισμα 15-7-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Μοντέλο ελεύθερων ηλεκτρονίων. Ιδιότητες θερμικής ισορροπίας. Ιδιότητες μεταφοράς. Κρυσταλλικά πλέγματα: Περίθλαση ακτινοβολίας από κρυστάλλους. Το αντίστροφο πλέγμα. Δεσμοί στους κρυστάλλους. Ταξινόμηση των κρυστάλλων. Κίνηση ηλεκτρονίων σε περιοδικό δυναμικό: Κύματα Bloch. Ενεργεικές ζώνες – Επιφάνειες σταθερής ενέργειας. Σχέσεις διασποράς και πυκνότητα καταστάσεων. Ταλαντώσεις πλέγματος: Ακουστικά – Οπτικά Φωνόνια. Σχέσεις διασποράς. Θερμικές Ιδιότητες.Ημιαγωγοί. Δομή και ηλεκτρονικές ιδιότητες (άμεσο. έμμεσο χάσμα). Ενεργός μάζα και πυκνότητα καταστάσεων. Ενδογενείς ημιαγωγοί, Εξωγενείς ημιαγωγοί και υπολογισμός επιπέδoυ Fermi. Συγκεντρώσεις φορέων και νόμος δράσης των μαζών. Ετερογενείς ημιαγωγοί. Ρεύμα διάχυσης, ρεύμα ολίσθησης και δυναμικό επαφής σε θερμοδυναμική ισορροπία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.