Παλιά διαγωνίσματα στη Φυσική ΙI (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα και Λύσεις 13-7-2020

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 1-2019

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 12-6-2019

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 24-9-2018

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 4-6-2018

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 29-9-2017

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 14-2-2017

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 6-6-2017

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Λύσεις Διαγωνίσματος 6-6-2017

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 9-2015

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 6-2015

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 2-2015

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 9-2014

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | Διαγώνισμα 19-6-2013


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική II (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ηλεκτροστατική: Νόμος του Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Ενέργεια συστήματος φορτίων. Πεδίο από διάκριτες και συνεχείς κατανομές φορτίου. Νόμος του Gauss, Εφαρμογές του Ν. του Gauss. Ηλεκτροστατικό δυναμικό: Διαφορά δυναμικού και δυναμική συνάρτηση. Το πεδίο ως βαθμίδα του δυναμικού. Απόκλιση διανυσματικής συνάρτησης και Θ. Gauss. Στροβιλισμός διανυσματικής συνάρτησης και Θ. Stokes. Διαφορική μορφή του Ν. Gauss. Εξίσωση Laplace. Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτροστατικά πεδία και αγωγοί: «Ορισμός» και γενικές ιδιότητες αγωγών. Γενικό Ηλεκτροστατικό πρόβλημα και Θ. Μοναδικότητας. Εισαγωγή στη μέθοδο των εικονικών φορτίων. Εισαγωγή στη μέθοδο των χωριζόμενων μεταβλητών. Απλά συστήματα αγωγών. Συντελεστές χωρητικότητας και πυκνωτές. Ηλεκτρικά ρεύματα: Πυκνότητα ρεύματος. Διατήρηση φορτίου και εξίσωση συνέχειας. Τοπική μορφή του Νόμου του Ohm. Αναλλοίωτο του φορτίου σε μετασχηματισμούς Lorentz: Μετασχηματισμοί πεδίων Ε και Β. Πεδίο κινούμενου φορτίου. Δυνάμεις κινούμενων φορτίων σε κινούμενα φορτία. Μαγνητικό πεδίο: Νόμος των Biot-Savart. Ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου. Πεδία δακτυλίων και πηνίων. Νόμος του Ampere. Διανυσματικό δυναμικό. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή: Νόμος του Faraday. Αμοιβαία επαγωγή. Αυτεπαγωγή. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου. Εξισώσεις του Maxwell: Ο πλήρης Νόμος του Ampere. Εξ. Maxwell σε διαφορική και ολοκληρωτική μορφή. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ενέργεια ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Εισαγωγή στο Ηλεκτρικό και Μαγνητικό πεδίο στην ύλη: Ηλεκτρικό δίπολο (Πεδίο και δυναμικό). Πόλωση και Διηλεκτρικά υλικά. Μαγνητικά δίπολα (Μαγνητικό πεδίο και δύναμη σε μαγνητικό δίπολο). Μαγνητική ροπή και στροφορμή.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.