Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Οπτοηλεκτρονική της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Οπτοηλεκτρονική | Διαγώνισμα 9-6-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οπτοηλεκτρονική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ασύμφωνο και Σύμφωνο Φως. Φύση του φωτός, Κυματική φύση του φωτός, Οπτικά στοιχεία, Πηγές φωτός. Ελλειπτική πόλωση, Διπλοθλαστικότητα, Οπτική δράση: Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας, Σχέσεις Einstein, Αντιστροφή πληθυσμών, Οπτική ανατροφοδότηση, Iδιότητες του φωτός laser. Επισκόπηση Mερικών Εννοιών της Kβαντικής Mηχανικής: Ενεργειακές ζώνες στα στερεά, Ηλεκτρική αγωγιμότητα, Ημιαγωγοί. Συγκεντρώσεις φορέων, Έργο εξαγωγής, Φορείς πλειονότητας στους ημιαγωγούς, Επαφές. Το κβαντικό πηγάδι. Επαγόμενα Οπτικά Φαινόμενα, Διαμόρφωση: Ηλεκτροοπτικό φαινόμενο, Διαμορφωτές Kerr, Σάρωση και μεταγωγή. Μαγνητοοπτικές διατάξεις, Ακουστοοπτικό φαινόμενο. Διαμορφωτές κβαντικών πηγαδιών. Μήγραμμική οπτική. Απεικονιστές, Ανιχνευτές: Φωταύγεια, Φωτοφωταύγεια, Καθοδοφωταύγεια. Σωλήνας καθοδικώ ακτίνων,Ηλεκτροφωταύγεια, Φωταύγεια έγχυσης και φωτοδίοδος εκπομπής. Απεικονιστές πλάσματος: Απεικονιστές υγρών κρυστάλλων, Απεικονιστές αριθμών. Παράμετροι απόδοσης ανιχνευτών. Θερμικοί ανιχνευτές. Διατάξεις ενισχυτών εικόνας, Υπέρυθρη παρατήρηση-απεικόνιση, Θερμικοί απεικονιστές. Φωτονικές Διατάξεις: Οπτικές Ίνες. Επίπεδος διηλεκτρικός κυματοδηγός, Κυματοδηγοί οπτικών ινών. Απώλειες στις οπτικές ίνες, Συνδετήρες οπτικών ινών. Μέτρηση των χαρακτηριστικών των οπτικών ινών. Υλικά και τρόποι κατασκευής οπτικών ινών. Καλώδια οπτικών ινών. Οπτικές Επικοινωνίες: Τεχνικές διαμόρφωσης, Επικοινωνίες στον ελεύθερο χώρο. Οπτικά συστήματα επικοινωνιών με ίνες. Αισθητήρες οπτικών ινών, Οπτικές ίνες μεταφοράς φωτός. Ολοκληρωμένα οπτικά. Άλλα Θέματα οπτοηλεκτρονικής: Ολογραφία, Ολογραφικές μνήμες.
Οπτική δισταθμία, Εισαγωγή στους κβαντικούς υπολογιστές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οπτοηλεκτρονική της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.