Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στην Οπτική και Εργαστήριο της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Οπτική και Εργαστήριο | Διαγώνισμα 9-2020

Οπτική και Εργαστήριο | Διαγώνισμα 2-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οπτική και Εργαστήριο | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Κυματικές έννοιες, εισαγωγή στην οπτική: Πόλωση του φωτός. Ανάκλαση, διάθλαση σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Γεωμετρική οπτική: Κάτοπτρα, φακοί, πρίσματα, οπτικές ίνες. Ιδιότητες και σφάλματα οπτικών στοιχείων. Οπτικά όργανα (οφθαλμός, μεγεθυντικός φακός, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο). Διπλοθλαστικά υλικά: Οπτική δράση. Επαγόμενα οπτικά φαινόμενα (οπτική διαμόρφωση). Χωρική‐χρονική συμφωνία: Συμβολή. Συμβολόμετρα (Διαίρεσης πλάτους – διαίρεσης μετώπου. Συμβολή πολλαπλών δεσμών. Συναρτήσεις συμφωνίας και διακριτότητα (visibility). Περίθλαση: Κοντινού πεδίου (Fresnel). Μακρινού πεδίου (Fraunhofer). Οπτικοί μετασχηματισμοί Fourier, οπτικά φίλτρα. Ολογραφία. Αρχές μη‐γραμμικής οπτικής: Μείξη συχνοτήτων. Παραγωγή αρμονικών.

Εργαστήρια:

  1. Γεωμετρική–Κυματική–Φυσική Οπτική. Ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση. Συμβολή, περίθλαση.
  2. Οπτικοί μετασχηματισμοί Fourier. Χωρικά οπτικά φίλτρα, επεξεργασία εικόνας.
  3. Συμβολομετρία. Φαινόμενο Doppler στο Φως. Συμβολόμετρο Michelson, συμβολόμετρο Fabry-Perot. Μέτρηση μήκους κύματος, δείκτη διάθλασης, ταχύτητας κίνησης
  4. Διαμόρφωση δέσμης Laser. Οπτική μετάδοση πληροφορίας, Μέτρηση ταχύτητας του φωτός.
  5. Αρχές Ολογραφίας. Λήψη, εμφάνιση, παρατήρηση ανακλαστικού ολογράμματος.
  6. Συνοριακές συνθήκες στη διεπιφάνεια διηλεκτρικών. Σχέσεις Frasnel.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οπτική και Εργαστήριο της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.