Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις και λύσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 10-11-2023

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 04-09-2023

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 23-01-2023

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 12-11-2022

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 05-09-2022

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 20-09-2018

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 29-06-2018

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 13-02-2018

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 04-09-2017

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 31-05-2017

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 28-11-2016

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 5-9-2016

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 10-2-2016

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 8-9-2015

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 8-7-2015

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | Διαγώνισμα 27-2-2015


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος.

Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Στρέψη: Στρέψη ατράκτων κυκλικής διατομής. Μη κυκλικές διατομές. Λεπτότοιχες διατομές κλειστού τύπου. Συνάρτηση στρέβλωσης. Το ανάλογο της μεμβράνης. Ελαστ‐πλαστική στρέψη. Κάμψη: Κάμψη κατά Euler–Bernoulli. Ασύμμετρη κάμψη. Έκκεντρη αξονική φόρτιση. Σύνθετες διατομές. Ελαστοπλαστική κάμψη. Καμπύλες δοκοί. Περιορισμοί της θεωρίας Euler‐Bernoulli. Η επίδραση του συγκεντρωμένου φορτίου. Το πρόβλημα του προβόλου. Κάμψη με διάτμηση: Διατμητική ροή. Σύνθετες διατομές. Λεπτότοιχες διατομές. Διατμητικό κέντρο. Ελαστική γραμμή: Μέθοδοι υπολογισμοί βέλους κάμψεως με ολοκλήρωση. Μέθοδος Εμβαδού Ροπής (Moment‐area method). Επίλυση υπερστατικών προβλημάτων με τη βοήθεια της ελαστικής γραμμής. Βέλος από διάτμηση. Λυγισμός: Κρίσιμο φορτίο κατά Euler. Το πρόβλημα της διακλάδωσης του λυγισμού. Ελαστοπλαστικός λυγισμός. Σχεδίαση στήλων για κεντρικό και έκκεντρο φορτίο. Ενεργειακές μέθοδοι και θεωρήματα. Ενέργεια παραμορφώσεων. Θεωρήματα Castiliagno.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή των Υλικών) της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.