Παλιά διαγωνίσματα στο Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Λογισμικό για τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη διδασκαλία της | Διαγώνισμα 24-06-2019

Λογισμικό για τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη διδασκαλίας της | Διαγώνισμα 25-09-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λογισμικό για τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη διδασκαλία της | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή στο Mathematica: Βασικοί κανόνες συντακτικού. Αριθμοί και υπολογισμοί. Μεταβλητές. Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις. Λίστες, διανύσματα, πίνακες. Αλγεβρικές πράξεις, επίλυση εξισώσεων. Διαφόριση, ολοκλήρωση, σειρές, αθροίσματα. Αριθμητική και συναρτήσεις: Εισαγωγή. Ακρίβεια (Precision & Accuracy). Αριθμητική μηχανής. Συναρτήσεις (τρόποι κλίσης συνάρτησης, αναδρομικές συναρτήσεις). Λίστες: Λίστες (μίας / πολλών διαστάσεων). Στατιστική ανάλυση στοιχείων λίστας (εισαγωγή). Λίστες και γραμμική άλγεβρα. Γραφικά με το Mathematica: Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων μίας μεταβλητής. Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Γραφική αναπαράσταση λιστών δεδομένων. Μαθηματικά προβλήματα με χρήση Mathematica: Πολυωνυμικές και τριγωνομετρικές αλγεβρικές εκφράσεις / πράξεις. Επίλυση εξισώσεων/συστημάτων (αναλυτικές, αριθμητικές τεχνικές). Όρια, παράγωγοι, ολοκληρώματα, εμβαδά (αναλυτικές, αριθμητικές τεχνικές). Θεώρημα Taylor, αναπτύγματα . Παρεμβολή και προσέγγιση. Ακρότατα. Εισαγωγή στο Matlab: Εισαγωγή, βασικοί κανόνες, ορισμός μεταβλητών. Πίνακες (τελεστές πινάκων, πράξεις). Βασικές μαθηματικές συναρτήσεις. Γραφικές παραστάσεις. Προγραμματισμός. Συναρτήσεις και Scripts, M-αρχεία. Πίνακες: Δημιουργία πινάκων, βασικές λειτουργίες. Πράξεις με πίνακες. Γραφικά στο Matlab Γραφικά σε δύο διαστάσεις. Γραφικά σε τρεις διαστάσεις. Εφαρμογές σε μαθηματικά προβλήματα: Γραμμική άλγεβρα. Αριθμητικές μέθοδοι.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Λογισμικό για τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη διδασκαλία της της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.