Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στη Κβαντομηχανική ΙΙ της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Κβαντομηχανική ΙΙ | Διαγώνισμα 06-2021

Κβαντομηχανική ΙΙ | Διαγώνισμα 01-2021

Κβαντομηχανική ΙΙ | Διαγώνισμα 28-08-2018

Κβαντομηχανική ΙΙ | Διαγώνισμα 06-02-2018

Κβαντομηχανική ΙΙ | Διαγώνισμα 4-7-2017

Κβαντομηχανική ΙΙ | Διαγώνισμα 7-2-2017

Κβαντομηχανική ΙΙ | Διαγώνισμα 9-2016

Κβαντομηχανική ΙΙ | Διαγώνισμα 2-2016


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κβαντομηχανική ΙΙ | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή: Γενικές Αρχές, Αξιώματα, Τελεστές–Μεταθέτες, Ιδιότητες Τελεστών. Γενικευμένες Σχέσεις Αβεβαιότητας, Χρονική μεταβολή μέσης τιμής Φυσικών Μεγεθών, Συμμετρίες Φορμαλισμός Dirac, Αναπαράσταση τελεστών με Πίνακες, Χώρος ορμών. Εφαρμογές της εξίσωσης του Schroedinger:
1-διάστατα δυναμικά, Δυναμικά δ-function, 3-διάστατο πηγάδι δυναμικού. 1-διάστατα προβλήματα σκέδασης. Φαινόμενο σήραγγας. Εφαρμογές. Αρμονικός Ταλαντωτής: Πολυωνυμική λύση (Hermite). Αλγεβρική λύση (τελεστές δημιουργίας–καταστροφής). 2-διάστατος και 3-διάστατος αρμονικός ταλαντωτής. Εκφυλισμός. Θεωρία Διαταραχών: Χρονοανεξάρτητη. Μη-εκφυλισμένες στάθμες. Εκφυλισμένες στάθμες. Χρονοεξαρτώμενη, Πρώτης τάξης προσέγγιση. Άτομο του Υδρογόνου: Λύση γωνιακής εξίσωσης, Σφαιρικές αρμονικές. Λύση ακτινικής εξίσωσης, Ενεργειακό φάσμα. Εφαρμογή θεωρίας διαταραχών, Σχετικιστική εξίσωση, Άτομο Ηλίου. 3-διάστατα δυναμικά με σφαιρική συμμετρία. Στροφορμή–Spin:Αλγεβρική λύση για τη στροφορμή Ιδιοτιμές Ιδιοανύσματα). Spin. Άθροιση στροφορμών, Εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Κβαντομηχανική ΙΙ της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.