Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό | Διαγώνισμα 21-2-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό (Java)

Η γλώσσα προγραμματισμού Java. Το περιβάλλον BlueJ. Αντικείμενα, κλάσεις και μέθοδοι. Βασικά στοιχεία του συντακτικού της Java ( εντολές if-else, switch, for, while, repeat, διανύσματα, λίστες). Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός. Κλάσεις αφηρημένου τύπου και διαπροσωπείες. Εξαιρέσεις. Η βιβλιοθήκη κλάσεων της Java. Είσοδος-Έξοδος. Κλάσεις συλλογής δεδομένων. Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό (Java) της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.