Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ | Διαγώνισμα 2-2017

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ | Διαγώνισμα 2-2015


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Τεχνικές επίλυσης ηλεκτροστατικών προβλημάτων: Ηλεκτρικό πεδίο, Δυναμικό, Ενέργεια. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Μέθοδος ειδώλων. Χωριζόμενες Μεταβλητές. Πολυπολική ανάπτυξη. Ηλεκτρικά πεδία στην ύλη: Διηλεκτρικά υλικά. Γραμμικά δι- ηλεκτρικά. Μαγνητικά πεδία στην ύλη: Μαγνητικό Πεδίο. Μαγνητικά υλικά. Μαγνήτιση. Γραμμικά και μη Γραμμικά μαγνητικά υλικά. Εξισώσεις: Εξισώσεις του Maxwell στο κενό και στην ύλη. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κενό. Διάνυσμα Poynting. 


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.