Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Φυσική ΙV (Κβαντομηχανική Ι) της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Φυσική IV (Κβαντομηχανική Ι) | Διαγώνισμα 9-2018

Φυσική IV (Κβαντομηχανική Ι) | Διαγώνισμα 6-2018


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική ΙV (Κβαντομηχανική Ι) | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή: Πειράματα που αναδεικνύουν την ανεπάρκεια της κλασικής θεώρησης. Πρώιμη κβαντική φυσική. Κύματα deBroglie. Βασικές Αρχές:Αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg. Εξίσωση του Schroedinger. Φυσική σημασία και χρονική εξέλιξη της κυματοσυνάρτησης. Εφαρμογές της εξίσωσης του Schroedinger σε 1-διάστατα συστήματα: Στασιμες καταστάσεις (φρέατα δυναμικού). Σκέδαση από δυναμικό (βήμα, φράγμα). Φαινόμενο της σήραγγας, ρεύμα πυκνότητας πιθανότητας. Μέτρηση στην Κβαντική Μηχανική: Αντιστοιχία μαθηματικών τελεστών σε φυσικά μεγέθη. Συμβιβαστά και ασυμβίβαστα φυσικά μεγέθη. Αξιώματα της Κβαντομηχανικής. Στατιστική ερμηνεία. Αρμονικός Ταλαντωτής: 1-διάστατος αρμονικός ταλαντωτή. Αρχή της αντιστοιχίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική ΙV (Κβαντομηχανική Ι) της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.