Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις και λύσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Επιστήμη των Υλικών της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Επιστήμη των Υλικών| Διαγώνισμα και Λύσεις 01-02-2021

Επιστήμη των Υλικών| Διαγώνισμα και Λύσεις 23-1-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Επιστήμη των Υλικών | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή: Ατομική δομή – Δεσμοί μεταξύ ατόμων στα στερεά. Ατέλειες: Ατομικές ατέλειες, Προσμίξεις, Ατέλειες διεπιφανειών. Διάχυση σε στερεά υλικά, Νόμος του Fick, Μηχανισμοί διάχυσης. Πειραματικές τεχνικές χαρακτηρισμού δομής και ατελειών. Στερεά Διαλύματα: Διαγράμματα φάσεων στερεών διαλυμάτων. Κράματα. Κινητική σχηματισμού φάσεων. Πειραματικές τεχνικές μελέτης αλλαγών φάσης και κατασκευής διαγραμμάτων φάσεων. ’μορφη κατάσταση της ύλης: Υαλώδης μετάβαση. Δομικά μοντέλα για τα άμορφα υλικά. Θεωρία διαφυγής. Κατεργασίες υλικών: Θερμική κατεργασία, Ανόπτηση. Κατεργασίες σε υψηλές πιέσεις. Φθορά – Αστοχία: Φθορά υλικών, Διάβρωση, Γήρανση. Χαμηλοδιάστατα υλικά: Στρωματικοί κρύσταλλοι, Κβαντικά πηγάδια, σύρματα και τελείες. Ετεροδομές. Φουλερίνες, Νανοσωλήνες. Οικογένειες τεχνολογικών υλικών: Μέταλλα, Κεραμικά, Γυαλιά, Πολυμερή, Σύνθετα. Παρασκευή, Ιδιότητες, Εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Επιστήμη των Υλικών της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.