Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στα Διακριτά Μαθηματικά της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Διακριτά Μαθηματικά | Διαγώνισμα 19-2-2021

Διακριτά Μαθηματικά | Διαγώνισμα 6-2021

Διακριτά Μαθηματικά | Διαγώνισμα 12-2-2016

Διακριτά Μαθηματικά | Διαγώνισμα 9-2016

Διακριτά Μαθηματικά | Διαγώνισμα 9-2013


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διακριτά Μαθηματικά | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Συνδυαστική: Μεταθέσεις, Συνδυασμοί, Διατάξεις. Εφαρμογές των διωνυμικών συντελεστών. Μεταθέσεις και συνδυασμοί με επανάληψη. Πολυωνυμικοί συντελεστές. Η αρχή του περιστερεώνα. Το θεώρημα και οι αριθμοί Ramsey. Η αρχή του εγκλεισμού και αποκλεισμού. Μεταθέσεις με απαγορευμένες θέσεις και εφαρμογές. Αναδρομικές σχέσεις (α.σ.), γεννήτριες συναρτήσεις (γ.σ.): Η ακολουθία Fibonacci. Γραμμικές ομογενείς α.σ. με σταθερούς συντελεστές Εκθετικές γ.σ. Γραφήματα: Γραφήματα Euler και Hamilton. Επίπεδα και μη επίπεδα γραφήματα. Χρωματιστοί. Δένδρα. Άλγεβρα Boole: Προτασιακός λογισμός. Άλγεβρες Boole. Ελαχιστοποίηση συνάρτησης Boole. Διαμερίσες Ακεραίων. Αριθμό, Caralan και αριθμοί stirling 1ου και 2ου είδους.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Διακριτά Μαθηματικά της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.