Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στη Μηχανική Συνεχούς Μέσου της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Μηχανική Συνεχούς Μέσου | Διαγώνισμα 17-06-2021


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Συνεχούς Μέσου | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή, Υποθέσεις της Μηχανικής του Συνεχούς Μέσου.Κινηματική Περιγραφή στο Συνεχές Μέσο, Υλική Περιγραφή, Χωρική Περιγραφή, Βαθμίδα Μετατόπισης, Τροπή, Υλική Παράγωγος ως προς τον Χρόνο, Επιτάχυνση Υλικού Σημείου. Ανάλυση Τάσεων. Θεώρημα Μεταφοράς Reynolds, Νόμοι Διατήρησης (Διατήρηση Μάζας, Ορμής, Ενέργειας). Καταστατικές Σχέσεις για Ρευστά και Στερεά. Εισαγωγικά Στοιχεία της Μηχανικής των Ρευστών, Ροή Ασυμπίεστου και χωρίς Τριβές Ρευστού, Εξίσωση Συνέχειας, Συνάρτηση Ροής, Εξίσωση Bernoulli. Θεωρία των Χαρακτηριστικών, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις. Ροή Ασυμπίεστων Ρευστών με Ελεύθερη Επιφάνεια, Κύματα σε Ιδεατά Ρευστά, Επιφανειακά Κύματα. Νευτώνεια Ρευστά, Εξισώσεις Navier-Stokes, Συνοριακό Στρώμα Prandtl. Εισαγωγή στην Διάδοση Θερμότητας. Στοιχεία Ελαστικότητας και Ιξο-ελαστικότητας.  


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική του Συνεχούς Μέσου της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.