Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Ατομική και Μοριακή Φυσική της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Ατομική και Μοριακή Φυσική | Διαγώνισμα 04-09-2018


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ατομικη και Μοριακή Φυσική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Θεωρία χρονο-εξαρτημένων διαταραχών και περιγραφή της αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη, Ηλεκτρονιακές μεταβάσεις, ηλεκτροδιπολική προσέγγιση και κανόνες επιλογής. Πολυ-ηλεκτρονικά άτομα, αρχή του Pauli, μέθοδος των μεταβολών, παρα-ήλιο και ορθο-ήλιο, ορίζουσες Slater, σπιν-τροχιακά. Προσεγγιστικές μέθοδοι για την επίλυση προβλημάτων πολλών σωματιδίων, μέθοδος Hartree και μέθοδος Hartree-Fock, Θεωρία Συναρτησιακού της Πυκνότητας. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού, δεσμικά και αντιδεσμικά τροχιακά, εφαρμογή σε απλά μόρια. Υβριδισμός στον άνθρακα και σε άλλα άτομα. Μοριακά ενεργειακά διαγράμματα, προσδιορισμός μοριακών ιδιοενεργειών με τη μέθοδο του γραμμικού συνδυασμού ατομικών τροχιακών, ρόλος των συμμετριών. Στοιχεία μοριακής φασματοσκοπίας. Εισαγωγή στους κβαντικούς υπολογιστές που έχουν ως βάση άτομα ή μόρια.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ατομική και Μοριακή Φυσική της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.