Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στη Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ | Διαγώνισμα 1-2019

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ | Διαγώνισμα 9-2018

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ | Διαγώνισμα 2-2018


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Διπλό ολοκλήρωμα: Διπλό ολοκλήρωμα, θεώρημα Fubini, αλλαγή μεταβλητών, τριπλό ολοκλήρωμα, αλλαγή μεταβλητών, εφαρμογές των διπλών και τριπλών ολοκληρωμάτων. Επικαμπύλια ολοκληρώματα: Επικαμπύλια ολοκληρώματα πρώτου είδους και εφαρμογές, επικαμπύλια ολοκληρώματα δευτέρου είδους και εφαρμογές, θεώρημα Green. Επιφανειακά ολοκληρώματα: στοιχεία από τη θεωρία των επιφανειών, εμβαδόν επιφάνειας, επιφανειακό ολοκλήρωμα πρώτου είδους και εφαρμογές, επιφανειακό ολοκλήρωμα δευτέρου είδους και εφαρμογές. Βασικά θεωρήματα Διανυσματικής Ανάλυσης: Θεώρημα Stokes και εφαρμογές, θεώρημα Gauss και εφαρμογές, ειδικά διανυσματικά πεδία, ολοκληρωτική μορφή της απόκλισης και του στροβιλισμού, εφαρμογές της διανυσματικής ανάλυσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.