Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στην Ανάλυση Παλινδρόμησης της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ | Διαγώνισμα 24-2-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανάλυση Παλινδρόμησης | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή στο γραμμικό μοντέλο. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Εκτίμηση παραμέτρων του μοντέλου. Ιδιότητες των εκτιμητριών. Έλεγχοι υποθέσεων t και F, συντελεστής προσδιορισμού R2, διαστήματα εμπιστοσύνης των συντελεστών του μοντέλου. Εξέταση υπολοίπων, διαγνωστικοί έλεγχοι. Πρόβλεψη. Πολυσυγγραμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα και άλλα προβλήματα. Μετασχηματισμοί. Σταθμισμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Μέθοδοι επιλογής μεταβλητών. Επιρροή. Απόσταση του Cook. Ψευδομεταβλητές. Ανάλυση διασποράς και σχέση της με το γραμμικό μοντέλο. Παλινδρόμηση Poisson. Λογιστική παλινδρόμηση. Εργαστήρια με χρήση στατιστικών προγραμμάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανάλυση Παλινδρόμησης της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.