Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στην Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ | Διαγώνισμα 9-2017

Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ | Διαγώνισμα 6-2017


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος.

Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ

Εισαγωγή στη Στατιστική. Εισαγωγή στο Στατιστικό Πακέτο R. Περιγραφική Στατιστική: Ποσοτικές μεταβλητές, κατηγορικές μεταβλητές, γραφήματα στο στατιστικό πακέτο R. Προσομοίωση: Κατανομές στο στατιστικό πακέτο R, έλεγχος καταλληλότητας κατανομών, ασθενής νόμος μεγάλων αριθμών, κεντρικό οριακό θεώρημα. Στατιστική Συμπερασματολογία: Εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση Παλινδρόμησης: Απλό γραμμικό μοντέλο, συντελεστής συσχέτισης, γενικό γραμμικό μοντέλο. Ανάλυση Διασποράς: Ανάλυση διασποράς με ένα παράγοντα, ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.