Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στην Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο | Διαγώνισμα 2-2020

Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο | Διαγώνισμα 9-2017

Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο | Διαγώνισμα 6-2017


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή: Το πρόβλημα αρχικών τιμών, το Θεώρημα του Picard, η μέθοδος του Euler, βασικές έννοιες, συνέπεια, ευστάθεια, εκτιμήσεις σφαλμάτων, επιρροή σφαλμάτων μηχανής. Μονοβηματικές Μέθοδοι: Γενική θεωρία, συνέπεια, ευστάθεια, εκτιμήσεις σφαλμάτων, έμμεσες (πεπλεγμένες) μέθοδοι, εφαρμογές σε συστήματα εξισώσεων. Mέθοδοι Runge‐Kutta: Κατάσκευή και αλγοριθμική μορφοποίηση, μελέτη σύγκλισης, ευστάθειας, εκτιμήσεων σφαλμάτων. Πολυβηματικές Μέθοδοι: Κατασκευή και βασικές έννοιες, το κριτήριο των ριζών, μελέτη σύγκλισης, ευστάθειας και εκτιμήσεων σφαλμάτων, αλγοριθμική μορφοποίηση. Προβλήματα συνοριακών τιμών: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, θεωρήματα σύγκλισης, ευστάθειας, εκτιμήσεις σφαλμάτων, η μέθοδος της σκόπευσης, το πρόβλημα Sturm‐Liouville, εισαγωγή στις μεθόδους των πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων για συνήθεις και μερικές διαφορικές εξισώσεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.