Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Στατική Στερεού Σώματος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 31-01-2022

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 15-01-2022

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 27-11-2021

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 10-09-2021

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 12-07-2021

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 01-02-2021

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 28-11-2020

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 01-10-2020

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 21-02-2020

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 21-11-2019

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 25-09-2019

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 08-02-2019

Στατική Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 25-11-2018


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατική Στερεού Σώματος | Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Στατική του υλικού σημείου: Δυνάμεις στο επίπεδο: διανύσματα, συνισταμένη διανυσμάτων, ανάλυση διανύσματος, ισορροπία υλικού σημείου. Δυνάμεις στο χώρο: καρτεσιανές συντεταγμένες δύναμης, άθροισμα συντρεχουσών δυνάμεων, ισορροπία υλικού σημείου στο χώρο. Στερεά σώματα – Ισοδύναμα συστήματα δυνάμεων: Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, ολισθαίνοντα διανύσματα, εξωτερικό γινόμενο, ροπή δύναμης ως προς σημείο, εσωτερικό γινόμενο, μικτό γινόμενο, ροπή δύναμης ως προς άξονα, ζεύγος δυνάμεων, αναγωγή συστήματος δυνάμεων, ισοδύναμα συστήματα δυνάμεων, κεντρικός άξονας. Στατική ισορροπία στερεών σωμάτων: Διάγραμμα ελευθέρου σώματος. Ισορροπία στο επίπεδο: αντιδράσει; στηρίξεων και συνδέσεις, ισορροπία επίπεδου στερεού σώματος, στατική αοριστία. Ισορροπία στο χώρο: ισορροπία στερεού σώματος τριών διαστάσεων, αντιδράσεις στηρίξεων και συνδέσεις. Κατανεμημένες δυνάμεις – Κέντρα βάρους:: Επιφάνειες και γραμμές: κέντρο βάρους σώματος δύο διαστάσεων, κέντρο βάρους επίπεδης επιφάνειας και γραμμής, στατική ροπή επίπεδης επιφάνειας και γραμμής, θεωρήματα Pappus-Guldinus, ατανεμημένες δυνάμεις (φορτία) δοκών. Όγκοι: κέντρο βάρους σώματος τριών διαστάσεων. Ανάλυση κατασκευών. Δικτυώματα: Επίπεδα απλά δικτυώματα, η μέθοδος των κόμβων, χωρικά δικτυώματα, η μέθοδος των τομών Ritter, σύνθετα δικτυώματα, Πλαίσια: Σύνθετοι φορείς. Μηχανισμοί. Δοκοί: Εσωτερικές δυνάμεις, αξονική δύναμη, τέμνουσα δύναμη, ροπή κάμψης, σχέσεις μεταξύ φόρτισης, αξονικής, τέμνουσας και ροπής κάμψης, διαγράμματα αξονικών, τεμνουσών και ροπών κάμψης. Καλώδια: Καλώδια με συγκεντρωμένα φορτία, καλώδια με κατανεμημένα φορτία. Τριβή: Τριβή ολισθήσεως, τριβή κυλίσεως, κοχλίες, σφήνες, ιμάντες. Αρχή των Δυνατών Έργων: Δυναμική Ενέργεια: Έργο δύναμης, η Αρχή των Δυνατών Έργων, εφαρμογές. Δυναμική ενέργεια βάρους, δυναμική ενέργεια ελατηρίου, δυναμική ενέργεια και ισορροπία, εφαρμογές, ευστάθεια ισορροπίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατική Στερεού Σώματος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.