Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στο Μηχανολογικό Σχέδιο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Μηχανολογικό Σχέδιο | Διαγώνισμα 9-2021

Μηχανολογικό Σχέδιο | Διαγώνισμα 2-2021

Μηχανολογικό Σχέδιο | Διαγώνισμα 9-2020

Μηχανολογικό Σχέδιο | Διαγώνισμα 2-2020

Μηχανολογικό Σχέδιο | Διαγώνισμα 2-2017


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικό Σχέδιο | Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στο Μηχανολογικό Σχέδιο. Κατηγορίες Μηχανολογικού Σχεδίου. Διεθνή πρότυπα και κανονισμοί σχεδίασης. Μεγέθη χαρτιού. Κλίμακες σχεδίασης. Είδη και χρήση γραμμών σχεδίασης. Δημιουργία υπομνήματος. Είδη και τρόποι προβολής. Δημιουργία και διάταξη σχεδίου όψεων. Βοηθητικές όψεις. Τομές. Είδη τομών. Συμβάσεις κατά τη δημιουργία τομών. Διαστασιολόγηση. Ανοχές διαστάσεων. Ποιότητες κατασκευής. Συναρμογές άξονα-τρύματος. Τραχύτητα επιφάνειας. Σπειρώματα. Κοχλίες και συναφή μέσα λυόμενης σύνδεσης. Εισαγωγή στη σχεδίαση Στοιχείων Μηχανών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Μηχανολογικό Σχέδιο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.