Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις και λύσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία | Διαγώνισμα και Λύσεις 10-02-2020

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία | Διαγώνισμα και Λύσεις 08-2019

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία | Διαγώνισμα 13-02-2018

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία | Διαγώνισμα και Λύσεις 02-2017


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία | Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Διανυσματικός λογισμός  (Εσωτερικό, εξωτερικό και τριπλά γινόμενα διανυσμάτων). Ευθεία  – Επίπεδο – σφαίρα -κυλινδρικές επιφάνειες. Πίνακες, ορίζουσες και γραμμικά συστήματα. Διανυσματικοί και αφφινικοί χώροι. Γραμμικές απεικονίσεις -Αλλαγή βάσης. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Εφαρμογές (π.χ. στην επίλυση γραμμικού συστήματος διαφορικών εξισώσεων της μορφής   ή/και στην εύρεση ιδιοσυχνοτήτων ταλαντωτικού συστήματος). Επίσης εφαρμογές στα διακριτά δυναμικά συστήματα. Εσωτερικό γινόμενο – ορθογωνιότητα. Τετραγωνικές μορφές. Θετικά ορισμένοι πίνακες. Εφαρμογές τετρ. μορφών στις καμπύλες και επιφάνειες 2ου βαθμού.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.