Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στις Υδροδυναμικές Μηχανές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Υδροδυναμικές Μηχανές | Διαγώνισμα 27-09-2021

Υδροδυναμικές Μηχανές | Διαγώνισμα 16-07-2021

Υδροδυναμικές Μηχανές | Διαγώνισμα 02-2021

Υδροδυναμικές Μηχανές | Διαγώνισμα 09-2019

Υδροδυναμικές Μηχανές | Διαγώνισμα 02-2018


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υδροδυναμικές Μηχανές | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στις Υδροδυναμικές μηχανές. Οι θεμελιώδεις εξισώσεις για ασυμπίεστο και συμπιεστό ρευστό. Μορφές και αρχή λειτουργίας στροβιλομηχανών όλων των τύπων. Σχετική κίνηση στην στρεφόμενη πτερωτή, εξισώσεις της σχετικής ροής, τρίγωνα ταχυτήτων. Βασικές εξισώσεις, αρχές λειτουργίας, βαθμοί απόδοσης και χαρακτηριστικές λειτουργίας φυγόκεντρων αντλιών. Η αντλητική εγκατάσταση. Σπηλαίωση. Γεωμετρική και δυναμική ομοιότητα υδροδυναμικών μηχανών. Αδιάστατοι παράμετροι. Περιγραφή τυπικής υδροηλεκτρικής εγκατάστασης και των τύπων υδροστροβίλων. Βαθμοί απόδοσης, χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας, σπηλαίωση υδροστροβίλων. Υπολογισμός κύριων διαστάσεων υδροστροβίλων. Υπολογιστικό θέμα: Επιλογή αντλίας και διαμόρφωση αντλιοστασίου. Εργαστηριακή άσκηση: Χάραξη χαρακτηριστικών καμπυλών φυγόκεντρης αντλίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Υδροδυναμικές Μηχανές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.