Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στη Χημεία για Μηχανολόγους της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Χημεία για Μηχανολόγους | Διαγώνισμα 16-09-2020

Χημεία για Μηχανολόγους | Διαγώνισμα 07-02-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Χημεία για Μηχανολόγους | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Χημικοί Δεσμοί (Συσχετισμός με τις βασικές οικογένειες υλικών) – Στοιχεία Χημείας Στερεάς Kατάστασης / Θεωρία Ζωνών / Μοριακά Τροχιακά / Εξήγηση Αγωγιμότητας Υλικών (Αγωγοί, Μονωτές, Ημιαγωγοί) – Αρχές Ηλεκτροχημείας (Ηλεκτρόλυση, Ηλεκτρολυτικά Κελλιά, Γαλβανικά Κελλιά, Ερμηνεία Μηχανισμών Διάβρωσης/Οξείδωσης) – Στοιχεία Οργανικής Χημείας (Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων, Αντιδράσεις Πολυμερισμού, Οργανικές Επικαλύψεις) – Ρύπανση Νερού / Τεχνικές Αφαλάτωσης και Αποσκλήρυνσης Νερού. Εισαγωγή στα φαινόμενα καύσης (Πολυπλοκότητα Φαινομένων Καύσης, Ρόλος του Μηχανικού, Χαρακτηριστικές Τεχνικές Εφαρμογές Καύσης, Ταξινόμηση Φλογών)- Καύσιμα, Χημεία Καυσίμων και Ασκήσεις – Στοιχειομετρία Καύσης και Ασκήσεις


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Χημεία για Μηχανολόγους της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.