Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και Εργαστήριο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και Εργαστήριο | 2020-2021

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και Εργαστήριο | 22-01-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και Εργαστήριο | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στο μηχανολογικό σχέδιο και στη συμβολή του στις επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού. Κατηγορίες μηχανολογικού σχεδίου. Σκαριφήματα. Διεθνείς κανονισμοί για το μηχανολογικό σχέδιο. Συμβατική και με ηλεκτρονικά μέσα σχεδίαση. Μεγέθη χάρτου. Κλίμακες σχεδίασης. Είδη και χρήση γραμμών σχεδίασης. Προβολικά επίπεδα. Όψεις και διάταξη όψεων. Βοηθητικές Όψεις.Τομές. Είδη Τομών. Η διαστασιολόγηση στα μηχανολογικά σχέδια. Ανοχές διαστάσεων. Συναρμογές άξονα – τρύματος. Τραχύτητα επιφανείας. Σπειρώματα. Κοχλίες και συναφή μέσα λυόμενης σύνδεσης. Σχεδίαση στοιχείων μηχανών. Σχεδίαση συναρμολογημένων μηχανολογικών συνόλων. Σχεδίαση συγκολλητών κατασκευών.Εισαγωγή στη σχεδίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (3D – CAD).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και Εργαστήριο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.