Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις και λύσεις διαγωνισμάτων στα Μαθηματικά Α2 (Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Μαθηματικά Α2 (Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία) | 17-2-2021

Μαθηματικά Α2 (Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία) | Λύσεις Διαγωνίσματος 31-1-2020

Μαθηματικά Α2 (Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία) | Λύσεις Διαγωνίσματος 09-09-2019

Μαθηματικά Α2 (Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία) | Λύσεις Διαγωνίσματος 02-2019

Μαθηματικά Α2 (Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία) | Λύσεις Διαγωνίσματος 02-02-2018_B

Μαθηματικά Α2 (Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία) | Λύσεις Διαγωνίσματος 10-09-2018


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά Α2 | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Γραμμική Άλγεβρα: Πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα. Διανυσματικοί χώροι, υπόχωροι, βάση και διάσταση διανυσματικών χώρων. Γραμμικές Απεικονίσεις. Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Ορθοκανονικές βάσεις. Χαρακτηριστικά ποσά πινάκων (ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα). Διαγωνοποίηση πινάκων. Θεώρημα Cayley-Hamilton. Αναλυτική Γεωμετρία: Διανυσματικός λογισμός (εσωτερικό, εξωτερικό, μεικτό γινόμενο διανυσμάτων και εφαρμογές). Ευθεία στο χώρο και επίπεδο. Επιφάνειες και καμπύλες του χώρου, γενικά. Επιφάνειες 2ου βαθμού.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά Α2 της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.