Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στην Εισαγωγή στη Μηχανολογία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Εισαγωγή στη Μηχανολογία | 27-01-2020

Εισαγωγή στη Μηχανολογία | 08-02-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στη Μηχανολογία| Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Το μάθημα «Εισαγωγή στη Μηχανολογία» δεν προσφέρει Επιστημονικές Γνώσεις στη Φυσική ή στα Μαθηματικά ούτε εργαλεία σχεδίασης στη Μηχανολογία, στις φυσικές διεργασίες ή στη κατασκευή προιόντων. Παρουσιάζει τα αντικείμενα επιστημονικής δράσης του Μηχανολόγου Μηχανικού και το επιστημονικό του υπόβαθρο. Τονίζει τις δεξιότητες του Μηχανικού που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματός του και την δομή της εκπαίδευσης που απαιτείται προκειμένου να αποκτηθούν οι δεξιότητες αυτές. Επίσης τονίζει την « κοινωνική ευθύνη» του Μηχανικού στην άσκηση του επαγγέλματός του. Έτσι το μάθημα «Εισαγωγή στη Μηχανολογία» είναι ένα μάθημα αυτογνωσίας του Μηχανικού και οριοθέτησης του επιστημονικού αντικειμένου της Μηχανολογίας.  Πολλοί από αυτούς που εισάγονται στις σχολές Μηχανολόγων της χώρας δεν έχουν σωστή γνώση του αντικειμένου που πρόκειται να σπουδάσουν ή και αρκετοί νομίζουν ότι η Μηχανολογία είναι για εσωτερικές εγκαταστάσεις κτηρίων ή για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων. Αν και οι περιοχές αυτές ανήκουν στη σφαίρα δράσης του Μηχανολόγου Μηχανικού αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανένας μαζί τους μόνο αν εισαχθούν αρχές καινοτομίας στον σχεδιασμό τους, όπως συστήματα CAD , για τη τρισδιάστατη απεικόνιση της διαδρομής των δικτύων στο κτήριο, της εφαρμογής παθητικών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, της βιοκλιματικής ή αρχών ολικής ποιότητας στη μηχανολογική συντήρηση ή και αρχών προληπτικής συντήρησης και αντικατάστασης για ελαχιστοποίηση του κόστους. Η Μηχανολογία αναφέρεται κυρίως στην κατασκευή τεχνολογικών προϊόντων, συσκευών και εργαλείων, στη Ρομποτική, στη Μηχανοτρονική, στη βέλτιστη λειτουργία μηχανημάτων, στην παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας, στην διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων, αλλά Μηχανολογία είναι κυρίως η Καινοτομία στους παραπάνω κλάδους και ο επιτυχημένος Μηχανολόγος Μηχανικός είναι ο Καινοτόμος Μηχανικός. Η Μηχανολογία υφίσταται σήμερα μία ριζική αναμόρφωση και το μάθημα αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει τον υπέροχο δρόμο της επαγγελματικής και επιστημονικής ενασχόλησης του Καινοτόμου Μηχανολόγου Μηχανικού.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στη Μηχανολογία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.