Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στην Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική | Διαγώνισμα 16-07-2021

Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική | Διαγώνισμα 07-09-2020

Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική | Διαγώνισμα 05-02-2020

Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική | Διαγώνισμα 06-02-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική| Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Μόνιμη ασυμπίεστη ροή σε σωλήνα (στρωτή και τυρβώδης). Υπολογισμός πτώσης πίεσης σε κλειστούς αγωγούς. Υπολογισμός της ροής και σχεδιασμός δικτύων σωληνώσεων. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης δικτύων σωληνώσεων (Hardy-Cross, Newton Raphson). Μόνιμη συμπιεστή (αδιαβατική-ισόθερμη) ροή σε σωλήνα. Καμπύλες Fanno. Εφαρμογή σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου. Σχεδιασμός δικτύων φυσικού αερίου. Ροή σε αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια και εφαρμογές. Αερισμός οδικών σηράγγων. Φυσικός αερισμός κτιρίων

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.