Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Τεχνική Μηχανική της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ

Τεχνική Μηχανική | Διαγώνισμα 14-06-2021

Τεχνική Μηχανική | Διαγώνισμα 09-02-2021

Τεχνική Μηχανική | Διαγώνισμα 04-09-2019

Τεχνική Μηχανική | Διαγώνισμα 05-09-2018

Τεχνική Μηχανική | Διαγώνισμα 19-06-2018

Τεχνική Μηχανική | Διαγώνισμα 28-09-2017

Τεχνική Μηχανική | Διαγώνισμα 07-07-2017

Τεχνική Μηχανική | Διαγώνισμα 29-09-2016

Τεχνική Μηχανική | Διαγώνισμα 22-06-2016


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική | ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Βασικές έννοιες και αξιώματα στατικής. Ισοδύναμα συστήματα δυνάμεων. Κεντρικός άξονας. Κέντρα βάρους. Στηρίξεις. Αντιδράσεις. Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος. Δικτυωτοί και ολόσωμοι ισοστατικοί φορείς. Στερεοστατικές εξισώσεις. Επίλυση φορέων. Καλώδια. Διαγράμματα εσωτερικών δυνάμεων M, Q, N. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Αντοχής των υλικών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική της ΣΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.