Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Ανάλυση ΣΗΕ της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ

Ανάλυση ΣΗΕ | Διαγώνισμα 04-02-2022


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανάλυση ΣΗΕ (Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας) | ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Μοντέλα γεννητριών στη μόνιμη κατάσταση (αντιδράσεις dq, διανυσματικό διάγραμμα, εξισώσεις και έλεγχος ενεργού ισχύος). Επίδραση γωνίας δ και τάσεως διεγέρσεως στην ενεργό και άεργο ισχύ. Υπερδιέγερση και υποδιέγερση. Παράσταση γραμμών και μετασχηματιστών στις μελέτες ροής φορτίου. Εξισώσεις ισοζυγίου ισχύος. Αντιστάθμιση με στατούς πυκνωτές και πηνία. Μέθοδοι ψηφιακής επίλυσης ροής φορτίου. Ταχεία αποζευγμένη μέθοδος. Παράλληλη λειτουργία γεννητριών. Μετασχηματιστές με μεταβλητή λήψη. Ρύθμιση τάσεως και αέργου ισχύος. Μετασχηματιστές ρυθμίσεως τάσεως. Ρύθμιση με στατούς και σύγχρονους πυκνωτές. Ευστάθεια και κατάρρευση τάσεως.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανάλυση ΣΗΕ (Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας) της ΣΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.