Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ

Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) | Διαγώνισμα 09-2020

Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) | Διαγώνισμα 14-02-2020

Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) | Διαγώνισμα 14-07-2020

Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) | Διαγώνισμα 20-09-2019

Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) | Διαγώνισμα 01-02-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Ανάλυση I (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) | ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Τα σύνολα των πραγματικών και μιγαδικών αριθμών. Σύγκλιση ακολουθίας. Φραγμένες και μονότονες ακολουθίες. Ακολουθίες που ορίζονται αναδρομικά. Βασικά όρια ακολουθιών. Σειρές πραγματικών αριθμών. Κριτήρια σύγκλισης σειρών [D’Alembert, Cauchy, Leibniz, ολοκληρωτικό κριτήριο]. Όριο & Συνέχεια Συνάρτησης. Παράγωγος συνάρτησης. Διαφορικό συνάρτησης. Κανόνας αλυσίδας. Αντίστροφες τριγωνομετρικές και υπερβολικές συναρτήσεις. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Ο τύπος και το Θεώρημα Taylor. Σειρές Taylor & Maclaurin. Δυναμοσειρές. Παραγώγιση & ολοκλήρωση όρο προς όρο δυναμοσειράς. Αόριστο Ολοκλήρωμα. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Ορισμένο ολοκλήρωμα. Το 1ο & 2ο Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού. Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος. Γενικευμένα ολοκληρώματα α’ και β’ είδους. Μετασχηματισμός Laplace, συνάρτηση Γάμμα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μαθηματική Ανάλυση I (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) της ΣΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.