Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Γραμμική Άλγεβρα της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα και Λύσεις 22-02-2021

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα 07-09-2020

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα 04-02-2020_Α

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα 04-02-2020_Β

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα 26-09-2019

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα 23-01-2019

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα 24-01-2018_A

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα 24-01-2018_Β

Γραμμική Άλγεβρα | Διαγώνισμα 30-08-2017


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γραμμική Άλγεβρα | ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Πίνακες, πράξεις πινάκων, αντίστροφος πίνακας. Ορίζουσες, ιδιότητες οριζουσών, υπολογισμός αντίστροφου πίνακα. Γραμμικά συστήματα, κλιμακωτή μορφή πίνακα, μέθοδος απαλοιφής Gauss, βαθμός πίνακα, μέθοδος Cramer. Διανυσματικοί χώροι, υπόχωροι, άθροισμα και τομή υποχώρων, γραμμική εξάρτηση και ανεξαρτησία, βάση και διάσταση, θεώρημα διαστάσεων. Γραμμικές απεικονίσεις, πίνακας γραμμικής απεικόνισης, εικόνα και πυρήνας γραμμικής απεικόνισης, αλλαγή βάσης, όμοιοι πίνακες. Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο, ορθοκανονικές βάσεις, ορθογώνιο συμπλήρωμα. Χαρακτηριστικά ποσά πινάκων, διαγωνοποίηση πινάκων, θεώρημα Cayley-Hamilton, ελάχιστο πολυώνυμο. Διανυσματικός λογισμός, ευθεία και επίπεδο στο χώρο, επιφάνειες και καμπύλες του χώρου, κυλινδρικές και κωνικές επιφάνειες, επιφάνειες εκ περιστροφής, επιφάνειες 2ου βαθμού.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Γραμμική Άλγεβρα της ΣΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.