Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο | Διαγώνισμα 01-02-2022

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο | Διαγώνισμα 23-09-2021

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο | Διαγώνισμα 25-06-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο | ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Εισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ). Περιγραφή ΣΑΕ με ολοκληροδιαφορικές και αναδρομικές εξισώσεις, συνάρτηση μεταφοράς, κρουστική απόκριση και εξισώσεις κατάστασης σε συνεχή και διακριτό χρόνο. Ισοδυναμία περιγραφών. Ανάλυση συστημάτων στο πεδίο του χρόνου. Σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση. Αποκοπή διαταραχών. Μελέτη συστημάτων στο χώρο κατάστασης. Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα. Κανονικές μορφές. Ευστάθεια συστημάτων. Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας Routh, Hurwitz και συνεχών κλασμάτων. Κριτήρια ευστάθειας Nyquist και Lyapunov. Γεωμετρικός τόπος ριζών. Αρμονική απόκριση συστημάτων. Διαγράμματα Bode και Nichols. Πρακτικές εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο της ΣΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.