Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Διαγώνισμα 04-02-2021

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Διαγώνισμα 02-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Γενικές έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών. Αλγόριθμοι αριθμητικών πράξεων. Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architectures) – αναπαράσταση εντολών, το σύνολο εντολών της αρχιτεκτονικής MIPS (RISC). Σχεδίαση επεξεργαστή: δίοδος δεδομένων (datapath) και μονάδα ελέγχου (control unit). Αύξηση της επίδοσης με χρήση διοχέτευσης (αρχιτεκτονική αγωγού – pipelining). Οργάνωση ιεραρχίας μνημών (κρυφές μνήμες, μετάφραση εικονικών διευθύνσεων, ΤLB), τρόποι αναφοράς στη μνήμη. Οργάνωση εισόδου-εξόδου, σύγχρονη-ασύγχρονη επικοινωνία, διακοπές, διάδρομοι.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών της ΣΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.