Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στις Μεθόδους Επίλυσης με Η/Υ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ| Διαγώνισμα 09-09-2021

Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ| Διαγώνισμα 26-01-2021

Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ| Διαγώνισμα 10-09-2020

Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ| Διαγώνισμα 31-01-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Βασικές αρχές προγραμματισμού, εισαγωγή στις διερμηνευτικές γλώσσες και εκτεταμένη παρουσίαση του υπολογιστικού πακέτου MATLAB της γλώσσας αυτού και των λειτουργιών του. Επιλογή μεταξύ προτεινόμενων θεμάτων από τους φοιτητές που αφορούν σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τους τομείς: Δομοστατικής, Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Γεωτεχνικής και Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων. Ανάπτυξη του θέματος από ομάδες 2/3 φοιτητών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μεθόδους Επίλυσης με Η/Υ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.