Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Δυναμική του Στερεού Σώματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Δυναμική του Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 03-09-2021

Δυναμική του Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 02-2021

Δυναμική του Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 03-02-2019

Δυναμική του Στερεού Σώματος | Διαγώνισμα 30-08-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δυναμική του Στερεού Σώματος | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κινηματική του υλικού σημείου (καμπυλόγραμμη κίνηση). Κινηματική του υλικού σημείου (συστήματα αναφοράς, καρτεσιανές, κάθετες – εφαπτομενικές συντεταγμένες). Κινηματική του απολύτως στερεού σώματος (μεταφορά, περιστροφή περί σταθερό άξονα, επίπεδη κινηματική – μηχανισμοί). Κινηματική του απολύτως στερεού σώματος (γενική κίνηση, σχετική κίνηση). Δυναμική του υλικού σημείου (μάζα, ορμή, δύναμη, νόμοι του Νεύτωνα). Δυναμική του υλικού σημείου (Έργο-Ενέργειαα, Ώση-Ορμή). Δυναμική συστήματος υλικών σημείων (νόμοι του Νεύτωνα, Έργο-Ενέργεια, Ώση-Ορμή). Δυναμική του απολύτως στερεού σώματος (επίπεδη δυναμική νόμοι του Νεύτωνα Εξισώσεις κίνησης Euler) Δυναμική του απολύτως στερεού σώματος (Έργο, Ενέργεια, Ορμή, Στροφορμή). Ταλαντώσεις (ελεύθερη ταλάντωση συστημάτων μάζας ελατηρίου). Ταλαντώσεις (εξαναγκασμένη ταλάντωση συστημάτων με απόσβεση). Εξισώσεις Lagrange , αρχή Hamilton.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Δυναμική του Στερεού Σώματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.