Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Διαχείριση Τεχνικών Έργων | Διαγώνισμα 12-02-2021

Διαχείριση Τεχνικών Έργων | Διαγώνισμα 24-09-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διαχείριση Τεχνικών Έργων | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Tο μάθημα πραγματεύεται το τρίπτυχο χρόνου, κόστους και ποιότητας σε σχέση με την υλοποίηση των τεχνικών έργων. Έτσι, αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι μέθοδοι, οι τεχνικές, οι διαδικασίες και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου (κυρίως τεχνικού) στον προγραμματισμένο χρόνο, εντός των ορίων του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και στο συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.