Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός IΙ | Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Στόχοι του μαθήματος είναι: Απόκτηση σχεδιαστικής γνώσης σε εξειδικευμένες περιοχές ολοκληρωμένου σχεδιασμού της χημικής βιομηχανικής μονάδας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επιλογή διαφορετικών τύπων χημικών αντιδραστήρων και διατάξεων διαχωρισμού. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον επανασχεδιασμό και στην επέκταση μιας υπάρχουσας μονάδας. Εξοικείωση με τεχνικές ολιστικής αξιολόγησης της μονάδας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων. Εξέταση σεναρίων μετεξοπλισμού διαγράμματος ροής, διαχείρισης παραπροϊόντων, αποβλήτων και νερού χρήσης διεργασιών με στόχο την προϊοντική τους αναβάθμιση, δυνατότητας συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Εξεταση περιβαλλοντικών παραμέτρων και Ανάλυση Κύκλου Ζωής της προτεινόμενης σχεδιαστικής λύσης. Χρήση λογισμικού προσομοίωσης για την επίτευξη όλων των παρπάνω στόχων ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμμένες προδιαγραφές σχεδιασμού κάθε φορά. Το μάθημα προβλέπει εκπόνηση ολοκληρωμένου θέματος σχεδιασμού (process design project).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Σχεδιασμό IΙ της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.